Menu a ceny včetně obalu jsou na webu www.fojtstvi-ticha.cz. Objednávky vždy do 11 hod na následující den. Objednávky vyřizujte přímo s provozovatelem tel č. 737 820 396