Celkové výdaje: 1.899.000 Kč ; Dotace: 1.556.000 Kč od IROP