V úterý 4. května jednali na obecním úřadě v Tiché zástupci beskydských obcí o dalším využití likvidovaného dolu Frenštát. Své vize chtějí Moravskoslezskému kraji předložit už v pondělí 10. května 2021. Zadání k předložení svých vizí a plánů dostali starostové od kraje minulý týden ve středu 28. dubna 2021 ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Důl Frenštát by měl být v nejbližších letech zlikvidován a spolu s tím zrušen také dobývací prostor. Obce pak byly na setkání vyzvány, aby do 14. dnů předaly projekty a vize co zamýšlejí s areálem dolu a dalším dotčeným územím. Času je prý málo, ale jsou připraveny to zvládnout. „Jedná se opravdu o šibeniční termín. Máme jasné představy o tom, kam chceme náš region po odstranění důlní zátěže posunout. Zkusíme zabojovat, ale nedostali jsme na přednesení našich plánů moc času. Chceme například vytvořit příležitosti pro inovativní řešení místních firem ve spojení s univerzitami. Cílem je v budoucnu vytvářet udržitelné projekty a produkty s vysokou přidanou hodnotou. K tomu, ale potřebujeme abychom mohli plně využívat bývalý areál Dolu Frenštát”, řekl po dnešním jednání starostů Jiří Novotný, který je starostou obce Trojanovice a také předsedou Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu. 

Starostové volají po tom, aby byly jejich obce zahrnuty do oblastí poškozených hornickou činností, což zatím nejsou. Zařadily by se tak ke Karvinsku a mohly by dosáhnout na prostředky vyčleněné pro transformaci pohornické činnosti. S tímto jim ale musí pomoci Moravskoslezský kraj. „U nás se sice netěžilo, ale je třeba si uvědomit, že kvůli šachtě byl zbourán historický Frenštát pod Radhoštěm a neoddiskutovatelnou pravdou je, že jsme díky značným omezením vyplývajícím z naší polohy v největším dobývacím prostoru v ČR byli výrazně omezováni více jak třicet let. Jako dotčené obce jsme neměli například možnost nakupovat státní pozemky, bez toho abychom se museli ptát těžaře, občané museli více investovat do svých staveb v rámci jejich zakládání. Celý náš region byl zkrátka do nedávna výrazně blokován v rozvoji a předurčen k těžbě.” Přidává se místostarosta Frenštátu Jiří Unruh. 

Dnešní setkání je důkazem, že obce na Frenštátsku nyní postupují koordinovaně a tvoří plány na transformaci území. Už do pondělí mají v plánu předat komplexní materiál, který by měl představit základní vize, kam se region chce ubírat. Vize, které diverzifikují strukturu hospodářství regionu. Vize, které otevřou možnosti malým a středním podnikům v chytré konkurenci velkým korporacím. Jako zásadní nyní ale vidí, aby byly zařazeny k obcím postižených hornickou činností po boku obcí na Karvinsku a také požadují, aby krajská společnost MSID a.s., která již dlouhou dobu pomáhá Karvinsku, byla krajem pověřena pomáhat také jižní části hornického regionu moravskoslezského kraje. 

V Tiché dne 4. května 2021 

 Michaela Štefková, starostka obce Tichá