Internetová soutěž je zaměřena na znalosti o chování nebezpečných plynů v domácnosti a na možnosti využití detektorů (hlásičů) požáru a detektorů nebezpečných plynů a oxidu uhelnatého v domácnostech. Pokud soutěžící odpověď neznají, lze ji při troše brouzdání na internetu nalézt i na hasičských stránkách o detektorech.

Na začátku dubna 2017 bude soutěž vyhodnocena a ze správných odpovědí bude vylosováno celkem 10 výherců, kteří budou o svém úspěchu včas informováni. První tři získají vždy trojici zmiňovaných přístrojů - tedy detektor hořlavých plynů, hlásič požáru a detektor oxidu uhelnatého, soutěžící na čtvrtém až desátém místě po jednom takovém přístroji. Přesná adresa nových specializovaných webových stránek i s internetovou soutěží je: www.detektory.cahd.cz

Vědomostní soutěž připravila Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje (HZS MSK), HZS Olomouckého kraje a Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB–TU Ostrava. Je součástí dlouhodobé hasičské kampaně, varující před stále více hrozícím nebezpečím úniku zemního plynu a dalších plynných látek, například úniku propan-butanu, a také před vznikem oxidu uhelnatého v domácnostech.

Dlouhodobá kampaň odstartovala v roce 2013. Hasiči od té doby připravili mnoho akcí - vedle konferencí a seminářů pro zájmové skupiny vydali sérii preventivních letáků k dispozici obcím a jiným subjektům k bezplatnému stažení, vylepovali je ve vozidlech hromadné přepravy osob, či na svém webu poskytovali a poskytují podrobné informace o problematice, které doplňují o stanoviska nejrůznějších odborníků. Hasiči již také připravili několik konferencí a seminářů o detektorech pro různé zájmové skupiny - majitele a provozovatele bytových domů, domovů důchodců a dalších sociálních zařízení.