BEZINFEKČNOST

Na stadion / do areálu budou vpuštěni pouze diváci, kteří nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, a kteří splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky bezinfekčnosti (viz níže). Klub je dle nařízení FAČR povinen splnění podmínek bezinfekčnosti při vstupu na stadion / do areálu kontrolovat. V případě jejich nesplnění nebude tato osoba na stadion vpuštěna. Potvrzení o bezinfekčnosti je možno doložit v papírové podobě nebo na obrazovce mobilního telefonu.

Podrobné informace naleznete ZDE a ZDE.


VV SK Tichá