Na plochu budoucího dětského hřiště pod kostelem bude rozprostřena hutnící jílovitá zemina, která zajistí překrytí původně navážených materiálů v dané lokalitě dle provedeného geologického průzkumu.