Aktivitou členů sociální komise, jejich rodinných příslušníků a hlavně za podpory obecního úřadu bylo připraveno slavnostní setkání s pohoštěním. Pozvaní návštěvníci si prohlédli fotografie z akcí soc. komise, někteří využili možnosti nahlédnout do výstavní síně nebo do zákulisí jeviště. Vydatný oběd nabídlo místní Fojtství, kulturní program zajistil zpěv pana B. Holuba z Frenštátu a milé aktuální vánoční divadelní vystoupení žáků 5. ročníku a také pěvecký sbor ZŠ – vše v režii a ochotě paní učitelky L. Dobiášové. Čtvrtou svíci adventního věnce přišla zapálit paní starostka, pobesedovala s obyvateli, všechny překvapila osobním dárečkem pro postřeh, byly to vítězné či nevyhrávající losy. Po čtyřech hodinách společného setkání mnozí využili pozvání na následný program na návsi, živý betlém a hudební koncert.
V roce 2016 přejeme všem spoluobčanům radosti v rodinách, klidné a zajímavé dny, k nim je nutné dobré zdraví, abychom se mohli ve vzájemné spokojenosti scházet a těšme se na další setkávání, nejen o Vánocích.