Celou akci zahájil místní dětský pěvecký sbor Tichavjánek, pod vedením paní učitelky Lucie Dobiášové, s doprovodem paní učitelky M. Bůžkové. Než se děti, které zpívaly a zároveň vystupovaly v  průvodu  živého Betlému stačily připravit, pronesl vánoční přání náš host - senátor Jiří Carbol. Potom následoval průvod doprovázený vyprávěním příběhu o narození Ježíška a vznikl živý Betlém pod rozsvíceným vánočním stromem.

Nejmladší postavičkou bylo miminko z rodiny Trinkewitzových, které krátce poleželo v jesličkách. Po zaznění prvních tónů koled, v podání dechové hudby Javořinka, se však malý Štěpánek vzbudil, dal se do hlasitého pláče, a proto byl nahrazen panenkou. Betlém měl nejen živé postavy, od malých dětí po dospělé, kterých bylo celkem 20, ale i živá zvířata. Kozy přivedl pan Pavel Knebl a koně, který doprovázel tři krále s dary, vedl pan Jan Jurek. Za to jim oběma děkujeme.

Pro všechny bylo připraveno něco na zahřátí – čaj a svařené víno. Kdo chtěl, mohl si ohřát ruce u dvou ohňů, které ozařovaly okolí Betléma. Byla tu i možnost zakoupit si nějakou maličkost u stánku Misijního Klubka „Děti pomáhají dětem“ a tím přispět na dobrou věc. Tento den se získalo 3187,- Kč na podporu dětí v Africe.

Děkujeme všem, kteří neváhali a pomohli vytvořit tuto sváteční atmosféru, která byla završena koledou Tichá noc. Těšíme se, že se příště zase všichni sejdeme v tak hojném počtu.

Přejeme Vám štěstí, pevné zdraví, hodně lásky, vzájemného porozumění a úspěšný celý rok 2016.

 Místní organizace KDU-ČSL  a Komise pro kulturu a historii v Tiché