ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro  školní rok 2018/2019

Základní škola a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace 
oznamuje, že dne 
10. května 2018 
v době od 8:00 do 16:00 hodin
 
bude probíhat v budově mateřské školy č. 278 
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ÚZEMÍ OBCE TICHÁ  
 
O přijetí dítěte rozhodne na základě podané žádosti a stanovených kritérií ředitelka školy, žádost je ke stažení na stránkách
školy, nebo si ji můžete vyzvednout v MŠ. Na druhé straně žádosti je potvrzení od lékaře o pravidelném očkování dítěte.
Toto potvrzení nebudeme vyžadovat od dětí, pro které bude předškolní vzdělávání povinné (tzn. děti, které dovrší            
do 31. 8. 2018 věku 5 let). 

Rodiče při zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.