Žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání komunikace