První expozici v nové výstavní síni v Kulturním domě zhlédlo při vernisáži asi padesát návštěvníků již 16. října. Starostlivost i záliba pana Vratislava Zemana a obětavost s pečlivostí paní Pavlíny Stanečkové mile překvapily všechny. Před samotnou prohlídkou panelů a vitrín s historií a osobnostmi obce převzala v renovovaném hlavním sále paní starostka Michaela Štefková z rukou pana Drahomíra Strnadla z Trojanovic dar, vkusnou reprodukci ilustrace Antonína Strnadla k básni Jar. Seiferta - V tichavském kostele.

K vernisáži patří i občerstvení, to byl úkol pro členy Komise pro kulturu a historii. Místní pěvecký sboreček pod vedením paní Zory Matouškové překvapil písní o Tiché. Příchozím bylo umožněno prohlédnout si nové “zákulisí“ kulturáku.

Je potěšující, že o první výstavu projevili zájem i naši žáci. Tři školní třídy se svými vyučujícími musely zvládnout i pracovní list k výstavě.