V zaplněném sále kulturního domu byli přivítáni významní hosté: dcera, paní Marie Bartová a dvě vnučky z Frenštátu, z Brna přijala pozvání  vnučka L.Parmy, Alena Kohoutková. Děkujeme i touto formou všem dalším příbuzným za zapůjčení vystavených rodinných „drahokamů“. Místnost věnována tvorbě L. Parmy byla instalována odborníky z Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, odtud je veškerá expozice. Vzpomínané výtvarníky projevem přiblížili přítomným pánové Vratislav Zeman a Mgr. Petr Juřák.

Významné příležitosti využili v bohatém zastoupení místní spoluobčané, o nichž je již známo, že se zájmem dovedou přijmout každou kulturní společenskou akci. Za velmi zdařilou vernisáží je schována ochota organizátorů. Vyzdvihuji hlavně pana V. Zemana za nápad spojený s hledáním podkladů, paní starostku, M. Štefkovou, za záštitu akce a osobní jednání se zainteresovanými. Paní P. Stanečkové jsme vděčni za vytrvalou mravenčí práci při instalaci a hlavně za poutavé pozvánky a zpracování doprovodných informačních textů. Úspěšnost slavnostního podvečera posílili lidovými melodiemi členové skupiny Poštár a velmi bohaté občerstvení zajistil předseda kulturní komise, pan Z. Srněnský. Nyní již občané Tiché i blízkého okolí znají tvorbu i životní cestu dvou významných rodáků. Další obdivovatelé výtvarné tvorby jsou k nám zváni do výstavních místností každý čtvrtek do 7. července.