Během 120 min jim měla obec odprezentovat vše, co je v obci zajímavého a co se v obci děje. Komise shlédla prezentaci a měla možnost setkat se v kulturním domě s mnohými z vás a osobně pohovořit se zástupci mnoha spolků. Následně jim byla představena obec v terénu. Stručně shrnuto, je toho v obci hodně zajímavého, aniž bychom si to všichni řádně uvědomovali. Vše se ukázat ani nestihlo. Poděkování patří všem, kteří přispěli svou přítomností při této výjimečné akci, či přiložili ruku k dílu, nejen přímo při prezentaci, ale i na celém území obce.

Naše obec v této soutěži získala „Diplom za vedení dětí ke sportu a fair play hře

Celý článek o soutěži je možné si přečíst ZDE.