Studénka drůbež nabízí k prodeji v obci  Tichá v úterý 17.4. v době od 8:45 - 9:00 hod u obecního úřadu:

kuřice stáří 22 týdnů, káčata, housata,  husokačeny, krmné směsi a vitamíny.