úterý 5.11.2019 a čtvrtek 14.11.2019,

vždy v době od 13 do 17 hodin

 u bočního vstupu do budovy obecního úřadu (klub důchodců),

čipování provede veterinární lékařka MVDr. Markéta Vavřinová.

DONESTE OČKOVACÍ PRŮKAZ PSA!!
 

Pokud jste už provedli čipování svého psa, nahlaste číslo mikročipu na Obecní úřad Tichá,

p. Ludmila Havlová, tel. 556 858128, email: obecni.urad@ticha.cz .

 

Je známo, že chovatel psa je povinen ze zákona zajistit, aby byl pes platně naočkován proti vzteklině. Od 1. ledna 2020 vchází v platnost novela veterinárního zákona, která uvádí, že očkování proti vzteklině je platné pouze v případě, že je pes označen mikročipem.

Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé zařízení, které je naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si veterináři účtují za jeho aplikaci.

Majitelé a chovatelé psů jsou povinni zajistit, aby identifikační číslo mikročipu bylo zaznamenáno v očkovacím průkazu psa. Výjimku tvoří pouze psi, kteří jsou označeni jasně čitelným tetováním před 3. červencem 2011. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Čip  vpravuje  veterinární lékař pod kůži jehlou na levou stranu krku. Tam čip setrvává po celý život psa. Číslo čipu lze přečíst pomocí čtečky. Číslo je vhodné zaregistrovat např. v Národním registru majitelů zvířat  - www.narodniregistr.cz , případně také v jiném registru psů. To pak umožní dohledat v databázi majitele psa v případě, že se pes ztratí.

Za psa bez označení mikročipem bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.

Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí, zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho majitel, lepší průkaznost identity psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji.