Jak a kdy hradit poplatek a odpady

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle platné vyhlášky obce na r. 2019:
sazba 420,00 Kč / 1 poplatníka splatný do 30.06.2019

Poplatky můžete hradit hotově do pokladny obce, případně převodem na účet: 6023801/0100, jako VS uveďte vždy vaše číslo popisné.

Harmonogram svozů 

Harmonogram svozů (komunálního odpadu) popelnic a tříděných odpadů fa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Frýdlant n.O.:
Komunální odpad - popelnice:

  • každý sudý týden ve středu

Tříděný odpad:

  • papír - každý sudý čtvrtek
  • plasty - každý pátek (duben - říjen), v ostatních měsících pouze v sudé pátky
  • ostatní druhy (sklo, kov, nápojové kartony) - dle potřeby na vyžádání obce

Základní informace pro správné třídění odpadu

Plasty

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Papír

ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

Sklo

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

Nápojové kartony

ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NE
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

Sběr objemného odpadu

Sběr objemného odpadu probíhá 2x ročně a to vždy na jaře a na podzim. Přesné datum, čas a stanoviště jsou uvedeny v tichavském zpravodaji.
Co je objemný odpad: části nábytku, sanitární technika (umývadla, WC mísy), podlahové krytiny (koberce,PVC), matrace, kočárky apod. Odpad však nesmí být znečištěn nebezpečnými látkami, zejména ropným produkty, laky a barvami.
Co není objemný odpad: stavební odpad, papír, plast malých rozměrů, větve stromů, tráva a běžný domovní odpad.
Odpad přivážejte na stanovená místa pouze v době přistavení kontejneru!!!

Sběr nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečného odpadu probíhá 2x ročně a to vždy na jaře a na podzim. Přesné datum, čas a stanoviště jsou uvedeny v tichavském zpravodaji.
Na stanovištích můžete odevzdat: plastové a kovové obaly od barev a jiných nebezpečných látek, olejové filtry, motorové oleje, monočlánky, autobaterie, zářivky a výbojky, obaly od chemikálií, zbytky přípravků k hubení škůdců a ochraně rostlin, mořidla, rozpouštědla, ředidla, hadry znečištěné oleji, mazadly a barvami, apod.