Jak a kdy hradit poplatek a odpady

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle platné vyhlášky obce na r. 2019:
sazba 420,00 Kč / 1 poplatníka splatný do 30.06.2019

Poplatky můžete hradit hotově do pokladny obce, případně převodem na účet: 6023801/0100, jako VS uveďte vždy vaše číslo popisné.

Harmonogram svozů 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Svoz komunálního odpadu se v naší obci provádí vždy v sudé středy a provádí jej firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Termíny svozů komunálního odpadu v roce 2019

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

9.1.

6.2.

6.3.

3.4.

1.5.

12.6.

10.7.

7.8.

4.9.

2.10.

13.11.

11.12.

23.1.

20.2.

20.3.

17.4.

15.5.

26.6.

24.7.

21.8.

18.9.

16.1.0

27.11.

25.12.

 

 

 

 

29.5.

 

 

 

 

30.1.0

 

 

 

Plné popelnice musí být přistaveny v den svozu od 6:00 hodin. Nebudou-li přistaveny v čas, nebudou vyvezeny.

Nové kovové popelnice o objemu 110 litrů je možné zakoupit i na Obecním úřadě v Tiché. Zde také obdržíte červený čárový kód, který je nutné nalepit na popelnici. Popelnice bez čárového kódu není firma AVE oprávněna vyvézt.

Tříděný odpad:

  • papír - každý sudý čtvrtek
  • plasty - každý pátek (duben - říjen), v ostatních měsících pouze v sudé pátky
  • ostatní druhy (sklo, kov, nápojové kartony) - dle potřeby na vyžádání obce

 

SEZNAM SBĚRNÝCH MÍST NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Horní konec

Střed obce

Dolní konec

Na Žuchově

U točny autobusů

U obchodu COOP

U ČOV

 U domu č.p.586

U Vašíčkova mostu

U garáží směr k fotbalovému hřišti

U bývalého obchodu

 

U transformátorové stanice

 

U stolařství

 

U pěstitelské pálenice

 

Pružiny (u č.p. 316)

 

 

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD

Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.

Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu,
z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit.

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad. Pokud je panáček přeškrtnutý – obal do popelnice nepatří (obsahuje nebezpečné látky a patří do nebezpečného odpadu).

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD, znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci.

 

Modrý kontejner na PAPÍR

Patří sem:

Do kontejneru můžeme vhodit například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

Nepatří sem:

Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

Žlutý kontejner na PLASTY

Patří sem:

Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren.

Nepatří sem:

Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

Zelený kontejner na SKLO

Patří sem:

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat například láhve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

Nepatří sem:

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Oranžový kontejner na NÁPOJOVÉ KARTONY

Patří sem:

Krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

 

Nepatří sem:

Měkké sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

Jedná se o odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i z kuchyní. Primárně bychom měli tento odpad vhazovat do kompostéru na zahradách. Nemáte-li k dispozici kompostér, je možné k tomuto sběru využít hnědé kontejnery. Pro naši obec sváží firma ASOMPO, a.s. v termínu od dubna do listopadu, a to vždy 2x týdně (pondělí a čtvrtek).

Patří sem:

ZE ZAHRADY: tráva, listí, zbytky rostlin, drobné větve, kůra, části keřů, seno, sláma, piliny, zemina z květináčů

Z DOMÁCNOSTI: ovoce a zelenina, slupky, jádřince, pecky z ovoce, zbytky pečiva a obilovin, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec a ořechů, papírové kapesníky a ubrousky

Nepatří sem: zbytky masa, kosti, kůže, fritovací oleje a tuky, rostliny napadené chorobami, uhynulá zvířata, extrementy, textil, jednorázové pleny, plasty, sklo, kov, nebezpečný odpad, elektroodpad, sáčky z vysavačů, zbytky potravin živočišného původu, stavební odpad, kamení, popel z uhlí a cigaret

Do hnědých kontejnerů rovněž nepatří velká dřevní hmota. K odstranění klestí využívejte štěpkování, které provádí obec 2x ročně zdarma.

Proč jej třídit?

Ve směsném komunálním odpadu je přibližně 40% bioodpadu. Tříděním bioodpadu snížíme objem komunálního odpadu, který je následně uložen na skládku.

Bioodpady je také možné jako jediné legálně využít na zahradách v zahradních kompostérech, které mnoho z Vás již díky obci také vlastní.

KOVY

Kovy jsou ceněnou surovinou pro další výrobu, proto jejich sběr probíhá prostřednictvím výkupen druhotných surovin, kde za ně můžete dostat peníze. Kovy můžete rovněž odevzdat do kontejnerů určených pro kovy na kontejnerových hnízdech v obci nebo je můžete odevzdat hasičům během sběru železného šrotu, který probíhá vždy na jaře a na podzim. Šrot ukládejte podél místní komunikace v den odvozu. V případě většího množství železného šrotu kontaktujte obecní úřad, kde si dohodnete termín vývozu přímo od vašeho domu.

Termíny svozů železného šrotu v roce 2019

Jarní termín

Podzimní termín

6.4.2019

12.10.2019

VYSLOUŽILÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ

Staré a nefunkční elektrické spotřebiče podléhají tzv. „zpětnému odběru", který zajišťují specializované firmy. Místa, kde můžete zdarma odkládat takové vysloužilé výrobky, jsou označována jako „Místa zpětného odběru". Místo zpětného odběru je v naší obci vedle ČOV – bývalá výkupna kovů. Naši hasiči již vysloužilá elektrozařízení dále odevzdají specializované firmě (ELEKTROWIN A.S., ASEKOL a.s.). Vysloužilá elektrozařízení můžete rovněž předat hasičům během sběru železného šrotu ve výše uvedených termínech.

OBJEMNÝ ODPAD

Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad atd. Tyto odpady můžete odvézt do velkoobjemových kontejnerů, které jsou umístěny v obci vždy na jaře a na podzim.

Termíny svozů objemného odpadu v roce 2019

Jarní termín

Podzimní termín

6.4.2019

12.10.2019

Místa a časy svozů

Horní konec

Střed obce

Dolní konec

U Vašíčkova mostu

 9:00 - 11:00 hod

U obchodu COOP

 9:30 - 11:30 hod

U ČOV

 10:00 - 12:00 hod

U pěstitelské pálenice

 9:15 - 11:15 hod

U střediska ZD

 9:45 - 11:45 hod

U bývalého obchodu

 10:15 - 12:15 hod

 

 

U domu p. Janče č.p. 33

 10:30 - 12:30 hod

Termíny svozů objemného odpadu v roce 2019 – okrajové části obce

Jarní termín

Podzimní termín

5.4.2019

11.10.2019

Žuchov

Na Nivách

Pružiny

U domu p. Nowaka č.p. 386

 15:00 - 15:30 hod

U domu p. Dědice č.p. 319

 16:15 - 16:30 hod

U domu p. Rečka č.p. 283

 16:45 - 17:00 hod

U domu p. Gocha č.p. 244

 15:30 - 16:00 hod

 

 

V případě, že v určitém časovém úseku produkujete těchto odpadů velké množství – provádíte např. rekonstrukci domu, objednejte si a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy (Např. firma Miroslav Strnadel z Frenštátu pod Radhoštěm.)

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Tyto odpady nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná se
např. o: barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie.

Sběr nebezpečného odpadu v naší obci probíhá také 2x ročně a to pomocí mobilního sběru (sváží firma SLUMEKO s.r.o.). Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do kterékoliv lékárny.

Termíny svozů nebezpečného odpadu v roce 2019

Jarní termín

Podzimní termín

6.4.2019

12.10.2019

Místa a časy svozů

U pěstitelské pálenice – horní konec  9:00 - 9:30 hod

U obchodu COOP – střed obce             9:30 - 10:00 hod

U bývalého obchodu – dolní konec      10:00 - 10:30 hod

 

TEXTIL

Starý a nepotřebný textil, šatstvo, boty a hračky můžete umístit do červených kontejnerů Armády spásy, které jsou umístěny na kontejnerových hnízdech na horním konci “U transformátorové stanice“ ve středu obce “U obchodu COOP“ nebo na dolním konci “U bývalého obchodu“.

 

STAVEBNÍ ODPAD

Likvidaci stavebního odpadu od občanů obec nezajišťuje a je zakázáno jej umisťovat do kontejnerů pro objemný odpad. Stavební odpad můžete na vlastní náklady odevzdat k likvidaci např. nejblíže do firmy EKOREMA Recycling s.r.o., která má pobočku ve Frenštátě pod Radhoštěm nebo do jiné specializované firmy.

 

PNEUMATIKY

Staré a nepotřebné pneumatiky rovněž nepatří do kontejnerů pro objemný odpad! Odevzdat je můžete zdarma do jakéhokoliv pneuservisu případně autoservisu. (Např.: PNEUSERVIS PATALA ve Frenštátě p. R. – naproti Jandovu stromořadí. Můžete zde odevzdat pneumatiky i s disky.)

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY

Nepotřebné oleje a tuky se nesmí vylévat doma do dřezu nebo záchodu. Tuky v kanalizaci tuhnou a tvoří hrudky s dalšími nečistotami v odpadních cestách. Následně vytváří hustý, neprostupný povlak, který se v kanalizaci rozkládá a urychluje tím korozi kanalizačního potrubí. 

Patří sem:

Použité oleje a tuky z domácnosti, např.: fritovací olej, olej po smažení a ztužené jedlé tuky jako sádlo či máslo.

Menší množství tuků, například z pánve, je možné vsáknout do ubrousku nebo papírové kuchyňské utěrky a pak vhodit do směsného odpadu. V malém množství je možné tuky také kompostovat.

Nepatří sem:

Technické oleje, např.: motorové, převodové, tlumičové či maziva a kapaliny.

 

DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ JSOU OHLEDUPLNÍ K ŽIVOTNÍMU

PROSTŘEDÍ A ŘÁDNĚ TŘÍDÍ ODPAD!