Obecně závazná vyhláška obce TICHÁ č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tichá