Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 Obce Tichá o místních poplatcích