Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 Obce Tichá, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/1993 o použití koeficientu daně z nemovitostí v některých částech obce