Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obce Tichá, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. Územního plánu sídelního útvaru Tichá