IN.F.Obálka neboli Informace jako Forma Ochrany pomáhá efektivnímu zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení zdraví nebo života a slouží k předání důležitých informací o Vaší osobě složkám integrovaného záchranného systému (IZS) – hasičům, zdravotníkům a policii. Velmi tak přispěje k řešení vzniklé krizové situace.

Použití IN.F. Obálek je jednoduché a jejich správné vyplnění a uložení může být pro příslušníky IZS i pro rodinné příslušníky a známé stěžejní při poskytnutí první pomoci v krizové situaci.

Jak na to – nejdůležitější je vyplnit formulář s požadovanými údaji a vložit jej do plastové obálky a umístit do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Magnetkou pak označit dveře lednice nebo vstupní dveře do bytu nebo domu z vnitřní strany, nejlépe v úrovni očí dospělého člověka. Podle této magnetky budou záchranné složky vědět, že je pro ně IN.F Obálka připravena. Záchranné složky se tak díky jednoduchému a rychlému vyjmutí obálky z lednice dostanou včas k údajům o zdravotním stavu, užívaných lécích, alergiích a o dalších upozorněních, čímž mohou určit nejvhodnější způsob ošetření. Pro zajištění efektivní zdravotní péče je důležité, aby byly informace vyplněné v obálce aktuální. V případě změny zdravotního stavu či změny předepsaných léků apod. je třeba nové skutečnosti do formuláře dopsat.

IN.F.Obálky si senioři nebo jejich příbuzní mohou zdarma vyzvednout na OÚ Tichá, a to v úředních hodinách, tedy v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin nebo v úterý od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin. Další informace, nový formulář a pomoc při jeho vyplnění Vám poskytne místostarostka p. Dana Kocourková, tel. 739 067 169.

Upozorňujeme Vás, že Moravskoslezský kraj ani Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako iniciátoři této preventivně bezpečnostní akce, nepověřily žádné osoby ani organizace kontrolou IN.F.Obálek. Proto žádné osoby, které by chtěly takto konat, nevpouštějte do svých domovů!