„Z dotazníku bychom rádi získali informace týkající potřebných druhů sociálních služeb ve vztahu k jednotlivým typům zdravotního postižení a věku případných klientů sociálních služeb. Dále zjišťujeme, zda klienti dávají přednost domácí či ústavní péči, a zda si mohou danou sociální služby finančně dovolit,“upřesnila Bronislava Papáková, koordinátorka komunitního plánování ORP Frenštát pod Radhoštěm.   
Dotazníky jsou k dispozici do 31. 12. 2019 v elektronické podobě na webových stránkách města www.mufrenstat.cz, dále pak v tištěné podobě na recepci městského úřadu a odboru sociálních věcí a dotazník bude taky zaslán registrovaným uživatelům komunikační platformy Mobilní rozhlas.  
Po vyhodnocení budou zjištěné informace použity při přípravě třetího střednědobého plánu sociálních služeb, který vstoupí v platnost v roce 2021 po jeho schválení samosprávnými orgány participujících obcí. „Komunitní plánování je stále se opakující proces, při kterém jsou na jedné straně zjišťovány potřeby občanů a na straně druhé hledány dosažitelné zdroje. V podstatě jde o zajištění dostupnosti potřebných sociálních a návazných služeb. Cílem procesu komunitního plánování je vytvoření sítě dostupných sociálních a návazných služeb, která by efektivně reagovala na potřeby občanů města a obcí v jeho správním obvodu,“ uzavřela koordinátorka.
Přímý odkaz na dotazník:
Dotazník k plánování sociálních služeb ORP Frenštát pod Radhoštěm


Ing. Iva Vašendová
tisková mluvčí, vedoucí odboru vnějších vztahů
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
telefon: +420 556 833 280
mobil: +420 727 943 672
e-mail: iva.vasendova@mufrenstat.cz 
web: www.mufrenstat.cz