Přesto, že cviky Líba rychle mění, počítá a my musíme poslouchat, se každé úterý na žíněnkách či karimatkách chceme snažit. Jsme podněcovány si procvičovat i paměť: den, čas a co přinést za cvičební rekvizitu - míč, ručník či málo populární láhve s vodou jako činky. V místní tělocvičně se vedle cca 35 žen najde ještě dost míst i pro další zájemkyně. Naše pravidelné cvičení je populární, dojíždějí k nám i ženy z Frenštátu a Kozlovic. S pochopením a úsměvem nás nechá cvičitelka poblahopřát ke kulatým  narozeninám. Oslavám se nevyhýbáme. Nejoblíbenější bývá cvičení předvánoční, s jablečným svícnem cvičíme opatrně, pak doplňujeme kalorie, likvidujeme vánoční dobroty. Letošní rozlučkové červnové cvičení bylo více věnováno rozhovorům a doplňování tekutin.

I když se skoro vždy v 19:00h těšíme očekávaného konce, Libuško, děkujeme za každou společnou chvíli. Po každém cvičení se rozcházíme s úsměvem, překonaly jsme své pohodlí. Věř, že se na pravidelná vzájemná setkání opravdu těšíme. Oblíbené byly několikadenní pobyty, poznávací náročnější výšlapy, které jsi pečlivě připravila. Buď nám stále věrná. Pečuješ nejen o naše klouby, ale i dušičky.