Byli to především učitelé p. Ferdinand Maralík a p. Emil Bordovský, kteří propagovali ovocnářství v naší obci. Ale již před založením byli ovocnáři jako skupina sdružení v Jednotném svazu zemědělců. Ovocnářským důvěrníkem byl p. František Vaněk a jeho skupina ovocnářů vysadila v naší obci mnoho ovocných stromů a keřů. Založili také ovocný sad na obecních drahách a v roce 1957 tato desetičlenná skupina založila dnešní naši organizaci ČZS. 

Jejím prvním předsedou byl p. Fojtík Jan, ale od r. 1958 se jím stal p. František Vaněk, a to až do r. 1971, kdy byly volby nového výboru. Tehdy se stal předsedou p. Kurečka Zdeněk a tuto funkci zastával plných 25 let, to je do roku 1996

V současnosti má naše organizace 95 členů, sdružuje zájemce mající zálibu v pěstování ovoce, zeleniny, květin, vinné révy, okrasných dřevin a v poslední době také vytváření okrasných zahrad. Údržba krásné a zdravé přírody jim slouží k odpočinku a rekreaci a svou činností tak přispívají ke zkrášlování svého okolí a celé naší obce.

Dvě zahrádkářské osady

V 70. letech byly zřízeny dvě zahrádkářské osady a to osada Na vyhlídce, která má 36 zahradních parcel a osada na Živičkách, která má 12 zahradních parcel. V těchto osadách jsou již na většině parcel vystavěny zahradní domky a samozřejmě velké množství okrasných dřevin, ovocných stromů a květin. Majitelé parcel a chat v těchto osadách využívají krásné prostředí ke své rekreaci i odpočinku.

Vybudování moštárny

V minulosti byla také zbudována moštárna, pekárna a velký podíl máme na zbudování pěstitelské pálenice. Sad na Fialovicích, který máme k užívání a o který patřičně pečujeme, nám slouží hlavně k získávání zkušeností a jeho ovoce zpracováváme v naší moštárně. Dnešní moštárnu jsme zřídili po přidělení budovy bývalého obecního hostince a moštujeme ovoce nejen našim členům, ale všem zájemcům v naší obci. Tuto budovu, kterou máme v užívání, se nám podařilo celkově opravit a slouží k naší činnosti. Zde také pořádáme schůze, odborné přednášky, výstavy našich výpěstků, besedy a posezení, zábavy při hudbě. Toto zařízení slouží také k rodinným oslavám našich členů. Naši další činností je zajišťování ovocných stromů k výsadbě, různých semen a hnojiva. Také organizujeme zájezdy na výstavy do Olomouce nebo okrasných zahrad do Polska.

Bohumil Štefek, předseda ČZS v Tiché