O prázdninách se v tělocvičně pilně pracovalo
Během letních měsíců došlo v Tiché k realizaci projektu Tělocvična-nutná renovace podlahy a osvětlení. Hned po ukončení školní docházky započaly v červenci 2016 v tělocvičně práce na demontáži původního zářivkového osvětlení včetně odstranění azbestových desek nacházejících se ve stropech tělocvičny. Stropní výplň byla nahrazena deskami z protipožárního sádrokartonu a následně byla namontována nová LED svítidla, která by měla být výkonnější a přitom úspornější. Během srpna se poté dočkala oprav i velmi poškozená původní doposud neopravovaná sportovní podlaha, která byla přebroušena a opatřena novými nátěry sportovním lakem.
Veškeré tyto opravy jistě přispějí ke zkvalitnění a zpříjemnění pobytu v tělocvičně při aktivním trávení volného času nejen obyvateli zdejšími, ale i navštěvujícími tělocvičnu z okolních obcí, a to jak pravidelně na cvičeních (včetně seniorů) nebo v rámci různých turnajů a klání pořádaných např. místní základní školou (florbalový turnaj, švihadlový turnaj) či místním spolkem TJ SOKOL, a dále i v rámci tréninků našich zápasníků nebo dobrovolných hasičů. To vše spolu s pořádáním akcí (Den Země, Den matek, Vánoční školní jarmark a jiných) přispívá k rozvoji občanského života v obci prostřednictvím podpory aktivit spolkového a zájmového typu.
Celkové náklady na opravu vnitřní části tělocvičny dosáhly v rámci projektu Tělocvična-nutná renovace podlahy a osvětlení cca 450 tisíc korun, přičemž 160 tisíc pokryla dotace Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016.

Mgr. Michaela Štefková
starostka obec Tichá