Obec Tichá uspěla se žádostí na Ministerstvu vnitra o poskytnutí dotace ve výši 450 tis. Kč na pořízení nového vozidla pro zkvalitnění akceschopnosti jednotky a lepší možnosti technické pomoci při zásahu Rychlé záchranné služby či případné evakuace osob. Tento projekt pořízení vozidla pro JSDH následně podpořil svou dotací i Moravskoslezský kraj, a to částkou 225 tis. Kč. Samotné vozidlo by měli převzít členové jednotky SDH v polovině měsíce listopadu 2016.