Rozhodnutí ředitelky školy o přerušení provozu MŠ v Tiché:

na základě usnesení a se souhlasem zřizovatele ze dne 13.03.2020 přerušuji provoz mateřské školy při Základní škole Tichá, p.o., a to z důvodu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19 s účinností od 16.03.2020 minimálně na 10 kalendářních dní, tzn. do středy 25.03.2020 včetně, s možným prodloužením dle aktuální situace v ČR.

Sledujte proto pravidelně vývoj epidemiologické situace v ČR a opatření s nimi spojenými v médiích i na webových stránkách školy, včetně svých emailů, které jste zadali učitelům.

Celou situaci budeme nepřetržitě sledovat a o nových skutečnostech budete neprodleně informováni. Více na www.mzcr.cz.

Děkujeme za spolupráci a pochopení - Mgr. Lucie Dobiášová