Místní akční skupina Lašsko informuje, že dne 28. 6. 2017 byla vyhlášena 1. výzva MAS Lašsko z Programu rozvoje venkova. V rámci této výzvy bude rozděleno 11 800 000 Kč na podporu zemědělského, lesnického a nezemědělského podnikání, zvýšení rekreačních funkcí lesa a vzdělávání zemědělců. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 12. 7. 2017 do 27. 07. 2017 v kanceláři MAS. Podrobné informace o výzvě naleznete na stránkách www.maslassko.cz. V případě zájmu o více informací nebo o konzultaci Vašeho záměru nás kontaktujte prostřednictvím emailové adresy - maslassko@centrum.cz, případně na telefonním čísle 731 067 207.