Tichavský kalendář na r. 2018  dobovými fotografiemi:

- můžete si zakoupit na Obecním úřadě v Tiché - cena 50 Kč 1 ks