SmVaK dávají na vědomí, že tento víkend a v následujících dnech bude dodavatelská firma provádět práce na údržbě čistírny odpadních vod.