Podpořeny budou tyto aktivity:

  1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
  2. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
  3. Příměstské tábory
  4. Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
  5. Dětské skupiny
  6. Vzdělávání pečujících osob

Bližší informace naleznete na: http://maslassko.cz/opz.php

Seminář pro žadatele proběhne dne 1. 3. 2018 od 10:00 v Kulturním domě Štramberk – 1. patro.

Hlásit se na něj můžete do 26. 2. 2018 na e-mailu:

animacemaslassko@gmail.com

Do e-mailu napište:

jméno, příjmení

název organizace, kterou zastupujete

číslo aktivity, na kterou chcete podporu žádat a případné dotazy