Farma Gazda Bohumín bude prodávat ve středu 17.04.2019 v 11 hodin u prodejny potravin ve středu obce:

-  slepičky, káčata, husokáčata, housata, brojlery, selská kuřata - kalimera, krmné směsi, vitamíny a doplňky pro drůbež.