Farma Gazda Bohumín bude prodávat ve středu 10.07.2019 v 11:00 hodin u prodejny COOP ve středu obce:

- slepičky před snůškou, roční slepice, káčata, husokáčata, housata, brojlery, krmné směsi, vitamíny a doplňky pro drůbež.