První dětské hřiště v Tiché
K dalšímu oživení centra obce přispěje i nově zřízené Dětské hřiště v Tiché, které vyrostlo v lokalitě mezi základní školou, kostelem, bytovými domy a jediným obchodem v obci. Rozmanité herní prvky mohou sloužit jak dětem do deseti let, tak i náctiletým, lavičky pak především jejich rodičům a doprovodu. První dětské hřiště skýtá mnoho možností her, zábavy a pohybu na deseti nových herních prvcích. Vybudování hřiště včetně jeho vybavení si vyžádalo cca 650 tis. korun, kdy 400 tis. bude poskytnuto z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Mgr. Michaela Štefková
starostka obec Tichá