Sekce

GDPR

Informace dle GDPR: Zpracování osobních údajů

1. Základní informace

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), účinného od 25.05.2018 Obec Tichá informuje všechny dotčené subjekty, že je správcem osobních údajů ve smyslu tohoto nařízení.

Obec Tichá v souvislosti s pravidly ochrany osobních údajů dle uvedeného nařízení v rámci zpracování osobních údajů subjektů údajů zavedlo vhodná technická a organizační opatření, jejichž účelem je provádět zásady ochrany údajů, vhodná technická a organizační opatření, aby se standardně zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování nezbytné, jakož i vhodná technická a organizační opatření, aby osobní údaje nebyly standardně bez zásahu člověka zpřístupněny neomezenému počtu fyzických osob, a to vše tak, aby splnilo požadavky uvedeného nařízení a ochránila práva subjektů.

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s nařízením byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů a to:
Ing. Jan Gubáš
tel.: + 420 733 187 073
e-mail: gubas@catania.cz
Internet: www.catania.cz

Každý subjekt osobních údajů má právo obrátit se se svou žádostí na obec a jeho pověřence pro ochranu osobních údajů a uplatňovat svá práva dle uvedeného nařízení.

3. Základní informace o zpracování

Všeobecné informace o prováděném zpracování jsou dostupné ke stažení zde:

  • Informace dle čl. 13 nařízení (osobní údaje byly získány od subjektu údajů) - ke stažení ZDE
  • Informace dle čl. 14 nařízení (osobní údaje byly získány od subjektu údajů) - ke stažení ZDE

Podrobnější informace ve vztahu k dotčenému zpracování osobních údajů budou poskytnuty subjektu údajů na jeho žádost dle čl. 15 nařízení.

4. Další informace

Obec Tichá jakožto pořadatel kulturních a společenský akcí, v rámci obvyklého informování svých občanů v rámci tiskových zpráv tímto informuje, že v rámci těchto akcí jsou pořizovány audiovizuální záznamy (např. fotografie a videa), kdy tímto způsobem dochází k zachycení zejména návštěvníků v rámci pořizování těchto záznamů.

Zachycením v rámci takto pořizovaných záznamů nejsou dotčena práva dotčené osoby dle uvedeného nařízení. Bližší informace o pořízených audiovizuálních záznamech a jejich zpracování budou dotčeným osobám poskytnuty a to zejména na základě výše uvedené žádosti dle čl. 15 nařízení.


Uživatel


Registrace

Vyhledávání

Zadejte hledaný výraz a vyberte, kde jej chcete hledat.

Nezadali jste text

Vyberte jazyk

Kliknutím na možnost v seznamu jazyků stránku přeložíte.


Zavři výběr jazyka

GDPR

Informace dle GDPR: Zpracování osobních údajů

1. Základní informace

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), účinného od 25.05.2018 Obec Tichá informuje všechny dotčené subjekty, že je správcem osobních údajů ve smyslu tohoto nařízení.

Obec Tichá v souvislosti s pravidly ochrany osobních údajů dle uvedeného nařízení v rámci zpracování osobních údajů subjektů údajů zavedlo vhodná technická a organizační opatření, jejichž účelem je provádět zásady ochrany údajů, vhodná technická a organizační opatření, aby se standardně zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování nezbytné, jakož i vhodná technická a organizační opatření, aby osobní údaje nebyly standardně bez zásahu člověka zpřístupněny neomezenému počtu fyzických osob, a to vše tak, aby splnilo požadavky uvedeného nařízení a ochránila práva subjektů.

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s nařízením byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů a to:
Ing. Jan Gubáš
tel.: + 420 733 187 073
e-mail: gubas@catania.cz
Internet: www.catania.cz

Každý subjekt osobních údajů má právo obrátit se se svou žádostí na obec a jeho pověřence pro ochranu osobních údajů a uplatňovat svá práva dle uvedeného nařízení.

3. Základní informace o zpracování

Všeobecné informace o prováděném zpracování jsou dostupné ke stažení zde:

  • Informace dle čl. 13 nařízení (osobní údaje byly získány od subjektu údajů) - ke stažení ZDE
  • Informace dle čl. 14 nařízení (osobní údaje byly získány od subjektu údajů) - ke stažení ZDE

Podrobnější informace ve vztahu k dotčenému zpracování osobních údajů budou poskytnuty subjektu údajů na jeho žádost dle čl. 15 nařízení.

4. Další informace

Obec Tichá jakožto pořadatel kulturních a společenský akcí, v rámci obvyklého informování svých občanů v rámci tiskových zpráv tímto informuje, že v rámci těchto akcí jsou pořizovány audiovizuální záznamy (např. fotografie a videa), kdy tímto způsobem dochází k zachycení zejména návštěvníků v rámci pořizování těchto záznamů.

Zachycením v rámci takto pořizovaných záznamů nejsou dotčena práva dotčené osoby dle uvedeného nařízení. Bližší informace o pořízených audiovizuálních záznamech a jejich zpracování budou dotčeným osobám poskytnuty a to zejména na základě výše uvedené žádosti dle čl. 15 nařízení.